Samarbete med Sätra SK

Inledning

MIK Fotboll diskuterar ett samarbete/samgående med Sätra SK, flickor. Anledningen till detta förslag är att det är svårt att bibehålla lagen i de äldre åldersgrupperna (9-spel och 11-spel) Det är svårt att få ihop tillräckligt med spelare, vilket gäller framförallt för flickverksamheten, men även pojkarna. Målet med denna process är att vi ska kunna erbjuda en bra långsiktig flick-pojk/dam-herr verksamhet på hemmaplan. Vi vill på detta sätt informera samt ta in frågor och kommentarer från våra medlemmar.

 

 

Bakgrund

Idag slutar runt hälften av alla tjejer i 15–17 årsåldern att spela fotboll och antalet flicklag i stockholmsregionen har under de senaste åren minskat med undantag för 2015. I åldersgruppen 16–18 år ser man en minskning med så mycket som strax under 40 %.

 

Alla klubbar kämpar idag med samma sak; när tjejerna kommer upp i åldern för att börja spela på 9-spelsplan eller 11-spelsplan så har man svårt att få ihop tillräckligt med spelare och det blir svårt att bibehålla lagen.  

 

Mälarhöjden IK Fotbolls värdegrund bygger på ”Så många som möjligt – genom hela livet”. Tjejerna, i det här fallet, ges genom ett samgående med Sätra SK en möjlighet att kunna erbjuda tjejerna träning och matcher på en givande nivå utifrån sin egen ambition och förmåga samtidigt som vi får en bredd även i äldre åldersgrupper.

 

Med fler tjejer som bas blir det enklare att fullfölja vårt uppdrag och behålla tjejerna i klubben samt skapa en integration med vårt närområde. Vi får också ett en större och stabilare organisation med gemensamt kansli och administrationsamt externa tränarresurser som också är nödvändigt för att nå fler spelare och förbättra träningsmöjligheterna. Seniorlag i division 3 eller högre behövs som mål för tjejerna och för att attrahera publik/samhället/sponsorer.

 

 

Arbetet

Styrelsen har under våren och hösten arbetat med frågan att tjejerna slutar med fotboll tidigare än killarna och att antalet tjejer är färre än killar. Mot bakgrund av detta och mot bakgrunden beskriven ovan, initierades kontakter med tjejklubbar i vårt närområde för att diskutera problematiken. Alla berörda klubbar upplever samma problem som Mälarhöjdens IK. Dessa diskussioner ledde till att klubbarna Mälarhöjdens IK Fotboll, nedan MIK, samt Sätra SK, nedan SSK, började diskutera ett samgående.

 

Det bildades därför en arbetsgrupp med representanter från de båda klubbarna vilken jobbat fram det förslag som nu går ut till medlemmarna i respektive klubb och som ska motioneras på båda klubbarnas årsmöten i mars. Samtidigt har fem arbetsgrupper (ekonomi/avtal, kommunikation, profil/identitet, sportslig ungdom, sportslig senior) bildats med representanter från de båda klubbarna.  .  Båda styrelserna är överens om det förslag som nu går ut till medlemmarna för frågor och kommentarer.

 

Förslaget nedan kommer att motioneras på MIKs årsmöte i mars 2017. Fram till årsmöte kommer också förslaget/motionen att genomarbetas ytterligare.

 

Förslag

  • Sätra SK och Mälarhöjdens IK startar ett samgående för att främja flick- och damfotbollen i område, på sikt formas en allians med en dam- och herrförening. (Diskussioner pågår med föreningar på killsidan om samgående, men dessa diskussioner har inte kommit lika långt.)
  • Yngre årskullar tom 7-spelsmatcher fortsätter i sina geografiskt lokala lag upp till starten med 9-mannaspel (13 år) då lagen bildar en gemensam trupp
  • Upp till -mannaspel kommer spelarna att lära känna sina blivande lagkompisar i diverse gemensamma aktiviteter
  • Flicklagen i Sätra SK och MIK påbörjar samarbetet under 2017 med gemensamma aktiviteter som tex träningar, cuper, träningsmatcher etc.
  • 2018 bildas en ny alliansförening som också får ett nytt namn (namntävling kommer utlysas) där både dam- och herrverksamhet finns (DFF och HFF)
  • Alla spelare från respektive klubb, både tjejer och killar, kommer 2018 istället att spela under det nya namnet.

 

 

Gällande det första steget med Sätra SK har SSK och MIKs styrelse protokollfört följande skrivelse;

 

Sätra Mälarhöjden DFF skrivelse – mellan styrelserna

Sätra SK (SSK) och Mälarhöjdens IK Fotboll (MIK) är överens om att starta ett samgående för att främja flick- och damfotbollen i området och på sikt, inför säsongen 2018, forma en allians med en dam- samt en herrförening. Ambitionen med alliansen mellan de båda föreningarna är en större och stabilare organisation genom ett gemensamt kansli och administration samt externa tränarresurser som kan nå fler spelare.

 

Samgåendet ska godkännas av båda klubbarna medlemmar vid årsmötet med förgående information till alla medlemmar och möten med berörda kullar. I den kommande alliansen spelar barnen i sina geografiskt lokala lag upp till starten med 9-mannaspel (13 år), sedan bildar lagen en gemensam trupp.

Både SSK och MIK tror på en struktur som värdesätter utbildning och där så många som möjligt skall spela så länge som möjligt på en givande nivå utifrån sin egen ambition och förmåga. Båda föreningarna kommer att i god tid involvera alla medlemmar om dessa planer och invänta frågor och kommentarer innan ett verkställande beslut tas. Frågan om namn på alliansen, klubbmärke, matchställ mm kommer att tas under 2017 och involvera medlemmarna som förslagsställare. Detaljer om sammansättning av styrelse, sponsorer, leverantörer mm förbereds i arbetsgrupper med representanter som utses av respektive klubb. //

Vi vill nu att ni kommer in med frågor och/eller kommentarer runt detta.  

Skicka frågor och kommentarer till ordforande@mikfotboll.se

Filename Filesize Date
documents/samarbetsprojektet
kommentarer_och_konklusioner_2017-02-20.pptx (60 downloads) 1.05 MB 2017-02-21

Partners