Projekt Axelsberg

En uppdatering om Projekt Axelsberg

Projekt Axelsberg är i rullning. Innan årets slut ska två nya fotbollsplaner på Hägerstensåsen stå klara för att börja användas. Redan nästa höst beräknas 11-spelsplanen bli färdig och så även parkouranläggningen vid Axelsbergs BP.

Steg 2” innefattar Allhuset, som ger ytterligare en dimension och den kanske största bestående samhällsnyttan till projektet. Allhuset ska erbjuda bra omklädningsrum och samlingsmöjligheter för fotbollen, samt göras tillgänglig för alla, oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Visionen är också att kombinera idrotten med lärande och därför har ett första samarbete inletts med bland andra  kan barn som tränar mycket vistas på en plats där det även finns utrymme för skolarbete och lärande.

Den pågående planeringen inför bygget av Allhuset handlar framför allt om att hitta samarbetspartners och verksamhet som kan göra byggandet och driften av huset hållbar. Vissa verksamheter kan också testas innan, till exempel läxläsning i MIK lokalen i Axelsberg centrum. Genom att testa verksamheter som är tänkt att bedrivas i Allhuset kan man visa upp konkret innehåll för att intressera finansiärer. Kombinerat med samarbetet inom lärande har man haft kontakt med Stadshuset, olika förvaltningar inom Stockholms stad, studieförbund, samt bygg- och bostadsbolag för att introducera Allhuset som ett potentiellt lyft för stadsdelen. Det finns mycket kvar att göra, men projektledningen vill rikta ett stort tack till alla de som har stöttat Projekt Axelsberg hittills.

Ett särskilt tack går till alla MIK-ledare, personer och lokalföretag som gav stöd till Byggekbacken.nu, samt våra samarbetspartners:

• Familjedaghemmet Clownen, FUB
• Stockholm, Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens
• skola, Hägerstens Ungdomsgård,
• Hörselskadades förening i Stockholm,
• Kricagården, Mälarhöjdens IK Orientering,
• SPF Seniorerna Mälarhöjden-Hägersten,
• Synskadades Riksförbund Stockholm och
• Gotlands Län, Unga Hörselskadade i Stockholm,
• Parasport Stockholm och Idrottsförvaltningen.

Tack vare er blir Ekbacken en samlingsplats för alla.

Partners