GDPR

Vår policy är bifogad. Se länk nedan

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att

hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiskt stöd eller arrangera tävlingar och matcher.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.  

Att särskilt notera är att de personuppgifter som vi har skall vara korrekta och uppdaterade varför det är viktigt att ni informerar oss om eventuella adressändringar eller byte av telefonnummer snarast möjligt.

https://www.laget.se/malarhojdensikfotboll/Document

Skrivet av: Klas Fältström Datum: 2018-05-24