Beställning

Beställning av gemensam utrustning och annan utrustning som helt eller delvis ska faktureras klubben görs av ledare direkt i MIKs webbshop hos Intersport (se länk nedan). Inloggning sker med användarnamn och lösenord som endast skall användas av ledare i MIK - Kontakta materialansvarig om du inte har dessa uppgifter.

Försök att om möjligt få med alla artiklar i samma beställning då detta genererar färre fakturor till klubben och därmed minskar tidsåtgången för administration. Tänk alltså igenom och granska din order ordentligt innan du börjar.

Alla beställningar som skall betalas av klubben granskas av MIK:s materaialansvarige som först måste godkänna beställningen innan Intersport behandlar den vidare. Om beställningen innehåller poster som inte täcks av klubben kommer MIK att att ta kontakt med beställaren så att detta kan regleras (se "Riktlinjer för utrustning" för mer information).

 

Filename Filesize Date
documents/utrustning
malarhojdens_ik_sortimentsprofil_2017_k5.pdf (237 downloads) 5.3 MB 2017-07-28
Mälarhöjdens klubbprofil 2015.pdf (253 downloads) 1.22 MB 2016-03-15

Partners