Höjd spelaravgfit

Vi skickar inom kort en faktura till er med en höjning av spelaravgiften om 250 sek. MIK Fotboll växer och det ställer krav både på administration och verksamheten. Inom kort (november) sätts också spaden i marken för vårt nya aktivitetscenter och hemmaplan på Axelsberg.

 

I dessa spännande tider jobbar styrelsen i MIK Fotboll med att se framåt och hitta både kortsiktiga och långsiktiga mål och arbetssätt.

En växande klubb är ett angenämt problem men det ställer krav på både organisation och planering. Vi ser många klubbar som tyvärr inte är förberedda på oförutsägbara händelser och MIK Fotboll har under många år bedrivet verksamheten med ett nollresultat vilket också inneburit att vi kanske inte har kunnat göra de extra investeringar som krävs för att möjliggöra

nästa steg i vår utveckling och vara den mest attraktiva klubben ”söder om söder”.

Våra avgifter har t ex varit desamma under de sex senaste åren.

 

I samband med ovanstående arbete har styrelsen varit i kontakt med klubbar runt om i Stockholm för att bättre kunna förstå vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre och en sak som har framkommit är att medlemmarnas spelaravgift till klubben ligger i det undre skiktet med jämförbara klubbar. Årsavgiften bestäms av årsmötet och är beslutat till 200 sek för 2017. Spelaravgiften bestäms av styrelsen och kan justeras under året.

 

För att stå väl rustade och jobba mot våra ambitioner gällande; externa tränare, administrativt stöd till lagen och kostnader i samband med vår nya hemmaplan fas 2 (Allhuset) så har styrelsen bestämt att redan i år höja spelaravgiften med 250 kronor, för alla. Höjningen kommer inte lösa alla önskemål men det är en bit på vägen och kommer hjälpa oss framåt. På sikt vill vi också lätta på trycket från de sk lagkassorna och kunna ta fler kostnader centralt. Vi jobbar parallellt också med andra typer av finansieringar, bl a med sponsorpaket (tips på sponsorer mottas gärna) och olika bidrag.

 

Vi kommer inom kort skicka ut en faktura till våra medlemmar via Billogram. Den service avgift som finns på fakturan går inte till MIK utan är vår kostnad för fakturaservicen.

 

MIK Ungdomsfond finns att tillgå för att få hjälp med betalningen om man har en ansträngd privat ekonomi. Ansökan går via lagansvarig till styrelsen alternativt direkt till styrelsen och undertecknad.

 

Vi hoppas att alla våra medlemmar har förståelse för beslutet och vi ser fram emot en positiv utveckling av klubben.

 

Vid frågor kontakta undertecknad.

 

 

Klas Fältström

Ordförande

Partners