Externa tränare

 1. Externa tränare ska alltid intervjuas och godkännas av två styrelseledamöter samt lämna utdrag ur Belastningsregistret till styrelsen.
 2. Efter varje månad lämnar tränaren tidsredovisning till respektive lag
  • Gällande taxa för MIK är:
   • För utbildad tränare, nivå UEFA B diplom Ungdom
    • 150 sek per timme för träning
    • 250 sek per match, 9 och 11 spel
    • 150 sek per match 7 spel
   • För nivå C2, (innehåller C1 och C2)
    • 100 sek per timme
    • 150 sek om match coach 7 spel.
   • Outbildade som provar på som tränare/assisten, 75 sek per pass

Sedan kan det finnas gamla eller/och egna överenskommelser mellan tränare och lag. Hela summan skall dock föras över till MIK.

 1. Laget skickar pengar till MIK, pg 199511-7, samt en specifikation via mail den 21:a varje månad.
 2. MIK betalar tränaren runt den 25:e varje månad.
 3. MIK skickar en gång om året en faktura till lagen, på gällande arbetsgivaravgifter (2016 = 31,42 %) för de tränare som sammanlagt går över gällande brytpunkt, för 2016 gäller 22 500 sek. Arbetsgivaravgifter räknas då från 1a kronan. Varje lag tar sin del av arbetsgivaravgiften, dvs baserat på vad man betalt i lön till tränaren.
 4. MIK deklarerar löneutbetalningar tre ggr om året till Skatteverket (säsongsarbete).
 5. I jan/feb skickar MIK in Kontrolluppgifter på alla som fått någon typ av lön från MIK under året innan. All tränare (även våra ungdomstränare) ansvarar för att betala sin egen skatt.
 6. Det som ligger över 22 500 betalar MIK arbetsgivaravgifter för och de betalar också sin egen skatt.

 

Magnus Schmiedtke

Kassör, MIK

Partners